Cặp đôi kháng mặn và duyên tình với cây lúa

Hai vợ chồng tiến sĩ thăm lúa trồng thử nghiệm. Ảnh: L.T.N
Hai vợ chồng tiến sĩ thăm lúa trồng thử nghiệm. Ảnh: L.T.N
Hai vợ chồng tiến sĩ thăm lúa trồng thử nghiệm. Ảnh: L.T.N
Lên top