Cấp cứu thành công 4 thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

Cứu nạn thành công 2 thuyền viên ngưng tim do bị ngạt khí hầm cá.
Cứu nạn thành công 2 thuyền viên ngưng tim do bị ngạt khí hầm cá.
Cứu nạn thành công 2 thuyền viên ngưng tim do bị ngạt khí hầm cá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top