Cấp bò giống cho cán bộ và người nhà cán bộ rồi bán giết thịt

Bò đực giống được hỗ trợ dịp cuối năm 2017 tại UBND xã Triệu Độ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bò đực giống được hỗ trợ dịp cuối năm 2017 tại UBND xã Triệu Độ. Ảnh: Hưng Thơ.
Bò đực giống được hỗ trợ dịp cuối năm 2017 tại UBND xã Triệu Độ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top