Cấp bách cải tạo kênh thoát nước chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất

Rác ngập kín kênh Hy Vọng - 1 trong 3 đường thoát nước chính của sân bay 
Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Rác ngập kín kênh Hy Vọng - 1 trong 3 đường thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Rác ngập kín kênh Hy Vọng - 1 trong 3 đường thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Lên top