Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước "giờ G"

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày thông tuyến. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày thông tuyến. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày thông tuyến. Ảnh: K.Q
Lên top