Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gần xong thảm nhựa mặt đường

Thảm nhựa mặt đường Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa mặt đường Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa mặt đường Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top