Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có cho xe chạy dịp 30.4?

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn tiếp giáp với cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn tiếp giáp với cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn tiếp giáp với cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: K.Q
Lên top