Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ

Thảm nhựa đoạn đầu tiên của Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa đoạn đầu tiên của Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thảm nhựa đoạn đầu tiên của Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top