Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc nghẽn suốt nhiều giờ

Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc hàng tiếng đồng hồ trong ngày 28 Tết
Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc hàng tiếng đồng hồ trong ngày 28 Tết
Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc hàng tiếng đồng hồ trong ngày 28 Tết