Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng giảm gần 30.000 tỉ đồng: Rất khó để so sánh

Quốc lộ 4A nối Lạng Sơn tới Cao Bằng có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Long Nguyễn.
Quốc lộ 4A nối Lạng Sơn tới Cao Bằng có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Long Nguyễn.
Quốc lộ 4A nối Lạng Sơn tới Cao Bằng có nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top