Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dừng giảm 30% giá vé

Trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh GT
Lên top