Cao tốc BOT nghìn tỉ Thái Nguyên - Chợ Mới tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Hàng trăm khối đất đá đã sạt xuống cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới chiều qua, 31.8.
Hàng trăm khối đất đá đã sạt xuống cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới chiều qua, 31.8.
Hàng trăm khối đất đá đã sạt xuống cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới chiều qua, 31.8.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM