Cao tốc Bắc Nam: Hủy đấu thầu quốc tế - nhà đầu tư nội lại rộng cửa

Infographic một đoạn cao tốc Bắc - Nam.
Infographic một đoạn cao tốc Bắc - Nam.
Infographic một đoạn cao tốc Bắc - Nam.
Lên top