Cao tốc Bắc-Nam đã giải phóng mặt bằng được trên 90%

Đo đạc thực hiện giải phóng mặt bằng tại Cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Đo đạc thực hiện giải phóng mặt bằng tại Cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Đo đạc thực hiện giải phóng mặt bằng tại Cao tốc Bắc-Nam. Ảnh ĐT
Lên top