Cao tốc Bắc - Nam có thêm nhà đầu tư

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Tuý Loan. Ảnh H.Hung
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Tuý Loan. Ảnh H.Hung
Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn La Sơn - Tuý Loan. Ảnh H.Hung
Lên top