Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chính thức thông xe, chưa thu phí

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bắt đầu thông xe từ hôm nay 29.9. Ảnh LA
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bắt đầu thông xe từ hôm nay 29.9. Ảnh LA
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bắt đầu thông xe từ hôm nay 29.9. Ảnh LA
Lên top