Cao Bằng tiếp nhận 100 công dân vượt biên trái phép

Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả công dân vượt biên trái phép.
Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả công dân vượt biên trái phép.
Lực lượng chức năng hai nước làm thủ tục trao trả công dân vượt biên trái phép.
Lên top