Cao Bằng: Sau dịch COVID-19, núi Mắt Thần bị rác thải đe dọa

Rác thải, tre nứa không được dọn dẹp gây ô nhiễm và mất mỹ quan núi Mắt Thần.
Rác thải, tre nứa không được dọn dẹp gây ô nhiễm và mất mỹ quan núi Mắt Thần.
Rác thải, tre nứa không được dọn dẹp gây ô nhiễm và mất mỹ quan núi Mắt Thần.
Lên top