“Cánh tay nối dài” của những người giữ rừng

Người dân giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Kiểm lâm.
Người dân giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Kiểm lâm.
Người dân giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho lực lượng Kiểm lâm. Ảnh: Kiểm lâm.
Lên top