Cảnh sát PCCC đình chỉ hoạt động từ tầng 2 đến tầng 5 chung cư Mường Thanh Đà Nẵng

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà
Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà
Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM