Cảnh sát giao thông "vòng 2" to sẽ không làm nhiệm vụ ngoài đường

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (đứng) tại buổi cung cấp thông tin về dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.Dũng.
Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (đứng) tại buổi cung cấp thông tin về dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.Dũng.
Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông (đứng) tại buổi cung cấp thông tin về dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.Dũng.
Lên top