Cảnh sát giao thông gắn camera trước ngực, tổng kiểm tra 4 loại giấy tờ

Lên top