Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước, khẩu trang miễn phí cho người dân

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang cho người dân đi trên đường. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang cho người dân đi trên đường. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang cho người dân đi trên đường. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top