Cảnh sát giao thông cứu cô gái có ý định nhảy cầu ngày 8.3