Cảnh sát cứu người đàn ông Pháp định nhảy từ tầng 7 khách sạn tự tử

Người đàn ông Pháp khoá trái cửa bước ra cửa sổ của tầng 7 định nhảy xuống tự tử tại huyện Mê Linh, Hà Nội
Người đàn ông Pháp khoá trái cửa bước ra cửa sổ của tầng 7 định nhảy xuống tự tử tại huyện Mê Linh, Hà Nội
Người đàn ông Pháp khoá trái cửa bước ra cửa sổ của tầng 7 định nhảy xuống tự tử tại huyện Mê Linh, Hà Nội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top