Cảnh hoang tàn tại Trung tâm chữa bệnh Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh

Các dãy nhà bỏ không bên trong Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Các dãy nhà bỏ không bên trong Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Các dãy nhà bỏ không bên trong Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top