Cảnh giác với hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm

Cần cảnh giác ứng phó với hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hồng Nhung
Cần cảnh giác ứng phó với hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hồng Nhung
Cần cảnh giác ứng phó với hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top