Cảnh giác chiêu trò giả danh cán bộ Điện lực Đắk Lắk đòi nợ khách hàng

Điện lực Đắk Lắk khuyến khích khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của ngành điện.
Điện lực Đắk Lắk khuyến khích khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của ngành điện.
Điện lực Đắk Lắk khuyến khích khách hàng tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của ngành điện.
Lên top