Cảnh báo việc lợi dụng mạng xã hội xúc phạm, triệt hạ người khác

Bà Lê Thị Hiền chửi bới nhân viên hàng không (ảnh cắt từ clip).
Bà Lê Thị Hiền chửi bới nhân viên hàng không (ảnh cắt từ clip).
Bà Lê Thị Hiền chửi bới nhân viên hàng không (ảnh cắt từ clip).
Lên top