Cảnh báo tình trạng đánh người, kích động bạo động tại trại lao động Việt Nam

Lao động Việt Nam trên công trường xây dựng ở Trung Đông.
Lao động Việt Nam trên công trường xây dựng ở Trung Đông.
Lao động Việt Nam trên công trường xây dựng ở Trung Đông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top