Cảnh báo quá tải điện trong đợt nắng nóng gay gắt mới từ 16 - 21.6

EVN khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng để phòng tránh sự cố do quá tải. Ảnh: EVN
EVN khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng để phòng tránh sự cố do quá tải. Ảnh: EVN
EVN khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện trong đợt nắng nóng để phòng tránh sự cố do quá tải. Ảnh: EVN
Lên top