Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên các sông Thanh Hóa và Nghệ An

Bắc bộ: Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các sông. Ảnh: ST
Bắc bộ: Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các sông. Ảnh: ST
Bắc bộ: Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các sông. Ảnh: ST
Lên top