Cảnh báo học sinh, sinh viên về hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”

Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“.
Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“.
Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top