Cảnh báo, di dời dân khỏi vùng sạt lở đất, cần bố trí kinh phí và quỹ đất

Sạt lở đất tại miền Trung được coi là thảm họa thiên tai nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Hưng Thơ
Sạt lở đất tại miền Trung được coi là thảm họa thiên tai nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Hưng Thơ
Sạt lở đất tại miền Trung được coi là thảm họa thiên tai nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top