Cảnh báo bão của Việt Nam đã tiệm cận với các nước tiên tiến

Ông Vũ Đức Long - Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Ảnh: Hoàng Hoài Linh
Ông Vũ Đức Long - Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Ảnh: Hoàng Hoài Linh
Ông Vũ Đức Long - Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo (Tổng cục Khí tượng Thủy văn). Ảnh: Hoàng Hoài Linh
Lên top