Cảnh báo áp thấp nhiệt đới, 17 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đà sẵn sàng phương án xả lũ an toàn

Cơ quan phòng, chống thiên tai vừa  ra công điện yêu cầu 17 tỉnh và thành phố có liên quan đến lưu vực sông Hồng, sông Đà  sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ trong mùa mưa bão năm 2018. (Ảnh minh họa)
Cơ quan phòng, chống thiên tai vừa ra công điện yêu cầu 17 tỉnh và thành phố có liên quan đến lưu vực sông Hồng, sông Đà sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ trong mùa mưa bão năm 2018. (Ảnh minh họa)
Cơ quan phòng, chống thiên tai vừa ra công điện yêu cầu 17 tỉnh và thành phố có liên quan đến lưu vực sông Hồng, sông Đà sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ trong mùa mưa bão năm 2018. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM