Cảng Tuần Châu “vỡ trận”: Chen lấn mua vé, vạ vật chờ tàu

Du khách chen chân mua vé tại khu vực bán vé dành cho khách lẻ, ghép đoàn sáng 29.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách chen chân mua vé tại khu vực bán vé dành cho khách lẻ, ghép đoàn sáng 29.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách chen chân mua vé tại khu vực bán vé dành cho khách lẻ, ghép đoàn sáng 29.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top