Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẵn sàng cho "bình thường mới"

Màn chắn giọt bắn tại hệ thống quầy thủ tục. Ảnh NIA
Màn chắn giọt bắn tại hệ thống quầy thủ tục. Ảnh NIA
Màn chắn giọt bắn tại hệ thống quầy thủ tục. Ảnh NIA
Lên top