Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được chứng nhận an toàn phòng dịch

Ngày 16.11, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhận chứng nhận là thành viên của chương trình "Sáng kiến hành lang an toàn" SCI. Ảnh ĐT
Ngày 16.11, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhận chứng nhận là thành viên của chương trình "Sáng kiến hành lang an toàn" SCI. Ảnh ĐT
Ngày 16.11, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhận chứng nhận là thành viên của chương trình "Sáng kiến hành lang an toàn" SCI. Ảnh ĐT
Lên top