Cảng hàng không Nội Bài ngừng phát thanh thông tin chuyến bay trên loa

Khách theo dõi thông tin chuyến bay tại màn hình FIDS. Ảnh NIA
Khách theo dõi thông tin chuyến bay tại màn hình FIDS. Ảnh NIA
Khách theo dõi thông tin chuyến bay tại màn hình FIDS. Ảnh NIA
Lên top