Cảng Đà Nẵng siết chặt phòng dịch COVID-19 với hàng hóa nước ngoài

Cảng Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngân An
Cảng Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngân An
Cảng Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phòng dịch COVID-19. Ảnh: Ngân An
Lên top