Cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ chưa hoạt động vì thiếu thẻ vùng xanh

Lên top