Bảo vệ rừng Tây Nguyên bền vững:

Cần xử lý tình trạng di dân tự do và các vụ án phá rừng

Hiện trường một vụ chặt phá rừng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long
Hiện trường một vụ chặt phá rừng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long
Hiện trường một vụ chặt phá rừng tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long
Lên top