Cần xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu “Hội thánh Đức chúa trời”

Các thành viên tại một cơ sở của "Hội thánh đức chúa trời".
Các thành viên tại một cơ sở của "Hội thánh đức chúa trời".
Các thành viên tại một cơ sở của "Hội thánh đức chúa trời".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top