Cần xem xét kiểm định ôtô tính theo km thay vì thời gian

Từ 1.10.2021 sẽ kéo dài chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ. Ảnh: GT
Từ 1.10.2021 sẽ kéo dài chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ. Ảnh: GT
Từ 1.10.2021 sẽ kéo dài chu kỳ kiểm định ôtô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ. Ảnh: GT
Lên top