Cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng

BHXH Việt Nam đã xây dựng kịch bản truyền thông tới nhiều đối tượng. 
Ảnh: Hà Anh
BHXH Việt Nam đã xây dựng kịch bản truyền thông tới nhiều đối tượng. Ảnh: Hà Anh
BHXH Việt Nam đã xây dựng kịch bản truyền thông tới nhiều đối tượng. Ảnh: Hà Anh
Lên top