Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên

Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Thắng
Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Thắng
Cần thông tin về bão số 9 nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Thanh Thắng
Lên top