Cần Thơ: Yêu cầu quản lý chặt người đến từ Đà Nẵng để phòng COVID-19

Lên top