Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Sở Hạ
Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Sở Hạ
Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Sở Hạ
Lên top