Cần Thơ xem xét mở cửa lại chợ đầu mối, chợ truyền thống

Các chợ hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn tuyệt đối. Ảnh: Tạ Quang
Các chợ hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn tuyệt đối. Ảnh: Tạ Quang
Các chợ hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn tuyệt đối. Ảnh: Tạ Quang
Lên top